Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Finder Color Temp.

Prilagođavanje temperature boja elektronskog tražila.

  1. MENU (Setup) → [Finder Color Temp.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

-2 to +2:
Kada izaberete „-“, boje na ekranu tražila postaju toplije, a kada izaberete „+“, boje postaju hladnije.