Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Reset Network Set.

Vraćanje svih postavki mreže na podrazumevane vrednosti.

  1. MENU(Wireless) → [Reset Network Set.] [OK].