Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pristupanje vodiču „Remote Camera Control Help Guide“

Windows:

[Start][All Programs][Remote Camera Control][Help][Remote Camera Control Ver.3].

  • Ako koristite Windows 8, pokrenite [Remote Camera Control Ver.3] i na traci sa menijima izaberite [Help] → [Remote Camera Control Help Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Remote Camera Control] [Remote Camera Control Ver.3] i na traci sa menijima izaberite [Help] → [Remote Camera Control Help Guide].