Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

AF osvetljivač (fotografije)

AF osvetljivač obezbeđuje dodatno svetlo radi lakšeg fokusiranja objekta u tamnom okruženju. AF osvetljivač sa crvenim svetlom omogućava fotoaparatu da lakše fokusira kada pritisnete okidač do pola i svetli sve dok fokus nije potvrđen.

 1. MENU (Camera Settings) → [AF Illuminator] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Fotoaparat koristi AF osvetljivač.
Off:
Fotoaparat ne koristi AF osvetljivač.

Napomena

 • Fokus je moguće ostvariti sve dok svetlo AF osvetljivača dopire do objekta, bez obzira na to da li je sredina objekta osvetljena ili ne.
 • [AF Illuminator] ne možete da koristite u sledećim slučajevima:
  • U režimu za filmove
  • U režimu [Sweep Panorama]
  • Kada je [Focus Mode] podešeno na [Continuous AF].
  • Kada je [Scene Selection] podešeno na [Landscape], [Sports Action] ili [Night Scene].
  • Kada je priključen adapter za montiranje objektiva.
 • Kada je [Focus Area] podešeno na [Wide] ili na [Zone], oblast za automatsko fokusiranje je označena okvirom sa isprekidanim linijama.
 • AF osvetljivač emituje veoma jako svetlo. Iako ne postoji opasnost po zdravlje, ne gledajte direktno u AF osvetljivač kada se nalazite u blizini fotoaparata.