Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

WB bracket

Fotoaparat snima tri slike sa različitim tonovima boja u skladu sa izabranim podešavanjima za ravnotežu bele boje, temperaturu boja i filter boja.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][WB bracket].
  2. Izaberite željeni režim pritiskanjem desne/leve strane kontrolnog točkića.

Detalji o stavkama u meniju

White Balance Bracket: Lo (podrazumevana postavka):
Snimanje tri slike u nizu sa malom razlikom u ravnoteži bele boje.
White Balance Bracket: Hi:
Snimanje tri slike u nizu sa velikom razlikom u ravnoteži bele boje.

Napomena

  • Automatski pregled prikazuje poslednji snimak.