Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Postavka snimanja (film)

Možete da izaberete veličinu slike, brzinu kadrova i kvalitet slike za snimanje filma. Što je veća brzina protoka bitova, kvalitet slike je bolji.

  1. MENU (Camera Settings) → [Record Setting] → željena postavka.

Kada je [File Format] podešeno na [AVCHD]

60i/50i: Filmovi se snimaju u formatu AVCHD brzinom od približno 60 polja u sekundi (za 1080 60i-kompatibilne uređaje) ili 50 polja u sekundi (za 1080 50i-kompatibilne uređaje) u isprepletanom režimu i sa Dolby Digital zvukom.
24p/25p: Filmovi se snimaju u formatu AVCHD brzinom od približno 24 kadra u sekundi (za 1080 60i-kompatibilne uređaje) ili 25 kadrova u sekundi (za 1080 50i-kompatibilne uređaje) u progresivnom režimu i sa Dolby Digital zvukom.
60p/50p: Filmovi se snimaju u formatu AVCHD brzinom od približno 60 kadrova u sekundi (za 1080 60i-kompatibilne uređaje) ili 50 kadrova u sekundi (za 1080 50i-kompatibilne uređaje) u progresivnom režimu i sa Dolby Digital zvukom.


Kada je [File Format] podešeno na [MP4]

Filmovi se snimaju u formatu MPEG-4 brzinom od približno 30 kadrova u sekundi (za 1080 60i-kompatibilne uređaje) ili približno 25 kadrova u sekundi (za 1080 50i-kompatibilne uređaje) u progresivnom režimu i sa AAC zvukom u formatu mp4.

Detalji o stavkama u meniju

Kada je [File Format] podešeno na [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Snimanje filmova sa slikom visokog kvaliteta u rezoluciji 1920×1080 (60i/50i).
Brzina protoka bitova: Najviše 24 Mbps
60i 17M(FH) (podrazumevana postavka)*:
50i 17M(FH) (podrazumevana postavka)**:
Snimanje filmova sa slikom standardnog kvaliteta u rezoluciji 1920×1080 (60i/50i).
Brzina protoka bitova: Prosečno 17 Mbps
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Snimanje filmova sa slikom najvišeg kvaliteta u rezoluciji 1920×1080 (60p/50p).
Brzina protoka bitova: Najviše 28 Mbps
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Snimanje filmova sa slikom visokog kvaliteta u rezoluciji 1920×1080 (24p/25p). Video koji je snimljen sa ovim podešavanjem ima „filmski izgled“.
Brzina protoka bitova: Najviše 24 Mbps
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Snimanje filmova sa slikom standardnog kvaliteta u rezoluciji 1920×1080 (24p/25p). Video koji je snimljen sa ovim podešavanjem ima „filmski izgled“.
Brzina protoka bitova: Prosečno 17 Mbps

[File Format]: [MP4]

1440×1080 12M (podrazumevana postavka):
Snimanje filmova u rezoluciji 1440×1080.
Brzina protoka bitova: Prosečno 12 Mbps
VGA 3M:
Snimanje filmova VGA veličine.
Brzina protoka bitova: Prosečno 3 Mbps

* 1080 60i (NTSC)-kompatibilan uređaj

** 1080 50i (PAL)-kompatibilan uređaj

Napomena

  • 60p/50p filmove je moguće reprodukovati samo na kompatibilnim uređajima.
  • Softver „PlayMemories Home“ konvertuje filmove koji su snimljeni sa postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] u [Record Setting] i kreira disk sa AVCHD snimkom. Ta konverzija može da potraje dugo. Takođe, ne možete da kreirate disk sa originalnim kvalitetom slike. Ako želite da zadržite originalni kvalitet slike, uskladištite svoje filmove na Blu-ray disku.
  • Da biste mogli da reprodukujete 24p/25p filmove na TV-u, on mora da bude kompatibilan sa 24p/25p formatima. Ako TV nije kompatibilan sa 24p/25p formatom, 24p/25p filmovi će se emitovati kao 60i/50i filmovi.