Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Smile/Face Detect.

Fotoaparat detektuje lica i automatski prilagođava fokus, ekspoziciju i blic, a zatim primenjuje obradu slike.

 1. MENU (Camera Settings) → [Smile/Face Detect.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Off:
Funkcija [Face Detection] je isključena.

On (Regist. Faces) (podrazumevana postavka):
Fotoaparat detektuje lice sa većim prioritetom koje je registrovano u okviru opcije [Face Registration].

On:
Fotoaparat detektuje lice i ne daje veći prioritet registrovanom licu.

Smile Shutter:
Fotoaparat automatski detektuje osmeh i snima sliku.

Okvir za detekciju lica

 • Kada fotoaparat detektuje lice, prikazaće se sivi okvir za detekciju lica. Kada fotoaparat utvrdi da koristite automatski fokus, okvir za detekciju lica će postati beo. Kada pritisnete dugme za blendu do pola, okvir će postati zelen.
 • U slučaju da ste registrovali redosled davanja prioriteta za svako lice korišćenjem [Face Registration], fotoaparat automatski bira lice sa prvim prioritetom i okvir detekcije lica postaje beo preko tog lica. Okviri za detekciju lica drugih registrovanih lica postaje crvenkasto ljubičast.

Saveti za efikasnije snimanje pomoću funkcije za detekciju osmeha

 • Ne prekrivajte oči šiškama i ne sužavajte oči.
 • Ne zaklanjajte lice šeširom, maskom, naočarima za sunce itd.
 • Okrenite lice ka fotoaparatu i ne naginjite glavu.
 • Jasno se nasmejte sa otvorenim ustima. Fotoaparat će lakše detektovati osmeh ako se vide zubi.
 • Ako pritisnete okidač dok je aktivna funkcija za detekciju osmeha, fotoaparat će snimiti sliku. Nakon snimanja, fotoaparat će se vratiti u režim za detekciju osmeha.

Savet

 • Kada je [Smile/Face Detect.] podešeno na [Smile Shutter], možete da izaberete jednu od sledećih opcija za osetljivost detekcije osmeha: [On: Slight Smile], [On: Normal Smile] i [On: Big Smile].

Napomena

 • [Face Detection] ne možete da koristite sa sledećim funkcijama:
  • Kada koristite funkcije zuma osim optičkog zuma
 • Fotoaparat može da detektuje do osam lica.
 • U nekim situacijama fotoaparat možda uopšte neće detektovati lica ili će druge objekte detektovati kao lica.
 • Ako fotoaparat ne može da detektuje lice, podesite osetljivost detekcije lica.
 • Ako pratite lice pomoću [Lock-on AF] i istovremeno koristite [Smile Shutter], osmeh će biti detektovan samo za to lice.