Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

SteadyShot

Možete da uključite/isključite funkciju SteadyShot.

  1. MENU (Camera Settings) → [SteadyShot] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Fotoaparat koristi [SteadyShot].

Off:
Fotoaparat ne koristi [SteadyShot].

Preporučujemo vam da fotoaparat podesite na [Off] kada koristite stativ.

Napomena

  • Funkciju [SteadyShot] nije moguće podesiti kada koristite objektiv sa A-bajonetom (prodaje se zasebno) ili kada montirate objektiv čiji naziv ne sadrži slova „OSS“, kao što je „E16mm F2.8“.