Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pregledanje slika na HD TV-u

Da biste slike koje su uskladištene na fotoaparatu mogli da gledate na TV-u, potrebno je da imate HDMI kabl (prodaje se zasebno) i HD TV sa HDMI priključkom.

 1. Isključite i fotoaparat i TV.
 2. Povežite mikro priključak HDMI na fotoaparatu sa HDMI priključkom na TV-u pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno).

 3. Uključite TV i izaberite odgovarajući ulaz.
 4. Uključite fotoaparat.
  Slike koje su snimljene sa fotoaparatom će se prikazati na TV ekranu.

Savet

 • Ovaj proizvod je kompatibilan sa standardom PhotoTV HD. Ako sa TV-om povežete Sony uređaje koji su kompatibilni sa standardom PhotoTV HD koristeći HDMI kabl (prodaje se zasebno), TV će izabrati kvalitet slike koji je pogodan za prikaz fotografija i koji pruža potpuno novi ugođaj pa ćete u fotografijama moći da uživate u izuzetno visokom kvalitetu.
 • PhotoTV HD omogućava detaljnu reprodukciju boja i finih tekstura.
 • Detaljnije informacije možete da vidite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz kompatibilni TV.

Napomena

 • Ne povezujte ovaj fotoaparat sa drugim uređajem koristeći izlazne priključke na oba uređaja. To može dovesti do kvara.
 • Neki uređaji možda neće raditi pravilno kada su povezani sa fotoaparatom. Na primer, možda neće emitovati sliku ili zvuk.
 • Koristite HDMI kabl sa logotipom HDMI ili originalni Sony kabl.
 • Koristite HDMI kabl koji je kompatibilan sa HDMI mikro priključkom na fotoaparatu i sa HDMI priključkom na TV-u.