Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Monitor Brightness

Možete da prilagodite svetlinu ekrana.

  1. MENU(Setup) → [Monitor Brightness] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Manual (podrazumevana postavka):
Svetlinu možete da prilagodite u opsegu od –2 do +2.

Sunny Weather:
Svetlina će biti podešena tako da ekran bude pogodan za snimanje na otvorenom.

Napomena

  • Kada koristite podešavanje [Sunny Weather], ekran će biti suviše svetao za snimanje u zatvorenom prostoru. Za snimanje u zatvorenom prostoru, podesite [Monitor Brightness] na [Manual].