Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Viewfinder Bright.

Kada koristite elektronsko tražilo, ovaj fotoaparat prilagođava njegovu svetlinu prema okruženju u kojem se nalazite.

  1. MENU(Setup) → [Viewfinder Bright.] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Auto (podrazumevana postavka):
Fotoaparat automatski prilagođava svetlinu elektronskog tražila.
Manual:

Možete da izaberete svetlinu elektronskog tražila u opsegu od –2 do +2.