Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

PlayMemories Mobile

Da biste mogli da koristite funkcije kao što su [Smart Remote Embedded] ili [Send to Smartphone], na pametnom telefonu treba da bude instalirana aplikacija „PlayMemories Mobile“.

Preuzmite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ iz prodavnice aplikacija na pametnom telefonu i instalirajte je. Ako je aplikacija „PlayMemories Mobile“ već instalirana na vašem pametnom telefonu, ažurirajte je na najnoviju verziju.
Detaljnije informacije o aplikaciji „PlayMemories Mobile“ možete da vidite na stranici za podršku (http://www.sony.net/pmm/).