Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pozivanje aplikacije upotrebom funkcije [One-touch(NFC)]

Možete da pokrenete željenu aplikaciju iz menija sa aplikacijama na ovom fotoaparatu tako što ćete ga dodirnuti Android pametnim telefonom na kojem je omogućena funkcija NFC. Ako aplikacija koju ste aktivirali ima funkciju koja radi zajedno sa pametnim telefonom, fotoaparat i pametni telefon će se povezati putem Wi-Fi veze. Da biste mogli da koristite ovu funkciju, registrujte željenu aplikaciju unapred.

  1. MENU → (Wireless)[One-touch(NFC)] → željena aplikacija.
  2. Uđite u režim za snimanje na fotoaparatu, a zatim dodirnite oznaku (N oznaka) na fotoaparatu pametnim telefonom na kojem je omogućena funkcija NFC i zadržite ga tako jednu do dve sekunde.
    • Na pametnom telefonu će se pokrenuti aplikacija „PlayMemories Mobile“ a na fotoaparatu aplikacija koju ste registrovali.

Napomena

  • Kada je fotoaparat u režimu za reprodukciju, registrovana aplikacija se neće pokrenuti, čak i ako fotoaparat dodirnete pametnim telefonom.
  • Čak i kada jednim dodirom aktivirate aplikaciju koja ne radi zajedno sa pametnim telefonom, na pametnom telefonu će se pokrenuti aplikacija „PlayMemories Mobile“. Izađite iz aplikacije „PlayMemories Mobile“ bez obavljanja bilo koje radnje. Ako ne izađete iz aplikacije „PlayMemories Mobile“, pametni telefon ostaje u stanju pripravnosti za povezivanje.