Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

PlayMemories Camera Apps

U ovaj fotoaparat možete da dodate željene funkcije tako što ćete ga povezati sa sajtom za preuzimanje aplikacija (PlayMemories Camera Apps) putem interneta. Na primer, dostupne su sledeće funkcije:

  • Možete da koristite različite efekte pri snimanju slika.
  • Možete da otpremate slike na mrežne usluge direktno iz fotoaparata.
  • Pritisnite MENU(Application)[Introduction] za informacije o servisu i dostupnim zemljama i regionima.