Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Proveravanje informacija o nalogu za „PlayMemories Camera Apps“

Prikazuju se informacije o nalogu za „Sony Entertainment Network“ koji je registrovan na fotoaparatu.

  1. MENU(Application) → Application List[Application Management] [Display Account Information].