Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Instaliranje softvera „PlayMemories Home“

 1. Pomoću internet pregledača na računaru idite na sledeću URL adresu i instalirajte softver „PlayMemories Home“.
  • Pratite uputstva na ekranu da biste nastavili instalaciju.
  • Kada se instalacija dovrši, pokreće se „PlayMemories Home“.
  • Ako je softver PMB (Picture Motion Browser), koji je isporučivan uz proizvode koje ste mogli da kupite pre 2011, već bio instaliran na računaru, softver PMB će biti zamenjen softverom „PlayMemories Home“. Koristite „PlayMemories Home“.
 2. Povežite fotoaparat i računar pomoću isporučenog mikro USB kabla.
  • Nove funkcije mogu da budu dodate u „PlayMemories Home“. Čak i ako je softver „PlayMemories Home“ već bio instaliran na vašem računaru, ponovo povežite fotoaparat sa računarom.

A: U Multi/Mikro USB priključak

B: U USB priključak računara

Napomena

 • Prijavite se kao administrator.
 • Možda ćete morati da ponovo pokrenete računar. Kada se prikaže poruka za potvrdu ponovnog pokretanja, ponovo pokrenite računar prateći uputstva na ekranu.
 • DirectX će možda biti instaliran u zavisnosti od računarskog okruženja.

Savet

 • Detaljnije informacije o softveru „PlayMemories Home“ pogledajte u pomoći za „PlayMemories Home“ ili na stranici podrške za „PlayMemories Home“ (samo na engleskom) (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).