Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Biranje načina kreiranja diska

Možete da napravite disk od filma u formatu AVCHD koji je snimljen pomoću ovog fotoaparata. Određene vrste diskova možda nećete moći da reprodukujete na nekim uređajima. Izaberite metod koji je pogodan za vaš disk plejer.
Detaljnije informacije o kreiranju diska pomoću softvera „PlayMemories Home“ možete da vidite u pomoći za „PlayMemories Home“. (Samo za Windows)

Kreiranje diska sa filmom visoke rezolucije (HD)
Film se upisuje u sledećem formatu: PS, FX, FH
Plejer: Uređaji koji mogu da reprodukuju Blu-ray diskove (Sony Blu-ray Disc plejer, PlayStation®3 itd.)

Kreiranje diska sa filmom visoke rezolucije (HD) (disk sa AVCHD filmom)
Film se upisuje u sledećem formatu: PS*, FX*, FH
Plejer: Uređaji koji mogu da reprodukuju filmove u formatu AVCHD (Sony Blu-ray Disc plejer, PlayStation®3 itd.)

Kreiranje diska sa filmom standardne rezolucije (STD)
Film se upisuje u sledećem formatu: PS*, FX*, FH*
Plejer: Obični uređaji za reprodukciju DVD diskova (DVD plejer, računar koji može da reprodukuje DVD diskove itd.)

*Disk sa filmovima koji su snimljeni u ovim formatima možete da kreirate koristeći „PlayMemories Home“ ako smanjite kvalitet slike filma.