Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Kreiranje diska pomoću uređaja koji nije računar

Možete takođe da kreirate diskove korišćenjem Blu-ray rikordera, itd. U zavisnosti od uređaja koji koristite, vrste diskova koje je moguće kreirati se mogu razlikovati.

Blu-ray rikorder:

Slika visoke rezolucije (HD)

Slika standardne rezolucije (STD)

HDD rikorder itd:

Slika standardne rezolucije (STD)

Napomena

  • Kada kreirate AVCHD diskove koristeći „PlayMemories Home“ od filmova koji su snimljeni sa [Record Setting] od [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], kvalitet slike se konvertuje i nećete moći da kreirate diskove sa originalnim kvalitetom slike. Konvertovanje kvaliteta slike može da potraje. Ako želite da snimite filmove sa originalnim kvalitetom slike, koristite Blu-ray diskove.
  • Da biste kreirali Blu-ray disk od filmova koji su snimljeni u formatu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], potreban vam je uređaj koji je kompatibilan sa AVCHD formatom verzije 2.0. Kreirani Blu-ray disk možete da reprodukujete samo na uređaju koji je kompatibilan sa AVCHD formatom verzije 2.0.
  • Detaljnije informacije o kreiranju diska potražite u uputstvu za upotrebu uređaja koji koristite.