Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Kreiranje Blu-ray diskova

Od AVCHD filmova koji su uvezeni na računar možete da kreirate Blu-ray disk. Morate da imate računar koji može da kreira Blu-ray diskove. Možete da koristite diskove BD-R (nije ponovo upisiv) ili BD-RE (ponovo upisiv). Snimanje u više sesija nije moguće. Da biste mogli da kreirate Blu-ray diskove pomoću softvera „PlayMemories Home“, obavezno instalirajte namenski programski dodatak. Za detaljnije informacije idite na sledeću URL adresu:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Da biste mogli da instalirate program, računar mora da bude povezan na internet. Detaljne informacije o korišćenju možete da vidite u pomoći za „PlayMemories Home“.

Napomena

  • Da biste mogli da reprodukujete Blu-ray disk koji je kreiran od filmova koji su snimljeni u formatu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], morate da koristite uređaj koji je kompatibilan sa AVCHD formatom verzije 2.0.