Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Mere opreza

Pravljenje rezervne kopije memorijskih kartica

Podaci mogu da budu oštećeni u sledećim slučajevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka da biste ih zaštitili.

 • Kada izvadite memorijsku karticu ili isključite fotoaparat dok je čitanje/upisivanje u toku.
 • Kada memorijsku karticu koristite na mestima koja su podložna pojavi statičkog elektriciteta ili električnog šuma.

Kreiranje datoteke baze podataka slika

Kada u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja ne sadrži datoteku baze podataka slika i uključite napajanje, fotoaparat automatski kreira datoteku baze podataka slika koristeći deo kapaciteta memorijske kartice. Taj postupak može da potraje dugo i nećete moći da rukujete fotoaparatom dok postupak ne bude završen.
Ako dođe do greške u datoteci baze podataka, izvezite sve slike na računar pomoću softvera „PlayMemories Home“, a zatim formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu.

Ne koristite/skladištite fotoaparat na sledećim mestima

 • Na veoma toplim, hladnim ili vlažnim mestima
  Na mestima kao što je automobil parkiran na suncu, kućište fotoaparata bi moglo da se deformiše i to bi moglo da izazove kvar.
 • Na direktnom sunčevom svetlu ili blizu grejača
  Kućište fotoaparata može da izbledi i deformiše se, a to može da izazove kvar.
 • Na mestima podložnim jakim vibracijama
 • U blizini jakih magnetnih polja
 • Na peskovitim ili prašnjavim mestima
  Pazite da pesak ili prašina ne dospeju u unutrašnjost fotoaparata. To bi moglo da izazove kvar fotoaparata, a u nekim slučajevima on može biti nepopravljiv.

O radnim temperaturama

Fotoaparat je osmišljen za korišćenje na temperaturama između 0 °C i 40 °C (32 °F i 104 °F). Ne preporučuje se snimanje na izuzetno hladnim ili vrelim mestima na kojima temperatura izlazi iz tog opsega.

O kondenzaciji vlage

 • Ako fotoaparat direktno unesete iz hladnog u toplo mesto, može da dođe do kondenzacije vlage unutar fotoaparata ili na njegovoj spoljnoj strani. Ta kondenzacija vlage može da izazove kvar fotoaparata.
 • Ako dođe do kondenzacije vlage, isključite fotoaparat i sačekajte oko sat vremena da vlaga ispari. Imajte u vidu to da ako pokušate da snimate dok se vlaga još uvek nalazi u objektivu, snimljene slike neće biti jasne.

O funkcijama koje su dostupne na fotoaparatu

Ovaj priručnik opisuje funkcije 1080 60i-kompatibilnih uređaja i 1080 50i-kompatibilnih uređaja. Da biste proverili da li je vaš fotoaparat 1080 60i-kompatibilni uređaj ili 1080 50i-kompatibilni uređaj, potražite sledeće oznake na donjoj strani fotoaparata.

 • 1080 60i-kompatibilni uređaj: 60i
 • 1080 50i-kompatibilni uređaj: 50i

Napomene za putovanje avionom

 • Kada se nalazite u avionu, podesite [Airplane Mode] na [On].

O kompatibilnosti podataka

Ovaj fotoaparat je u skladu sa univerzalnim standardom DCF (Design rule for Camera File system) koji je uspostavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Ne garantujemo mogućnost reprodukcije na drugoj opremi za slike snimljene ovim fotoaparatom niti reprodukcije na ovom fotoaparatu za slike snimljene ili izmenjene na drugoj opremi.

Napomene o reprodukciji filmova na drugim uređajima

 • Ovaj fotoaparat koristi MPEG-4 AVC/H.264 High Profile za snimanje u formatu AVCHD. Zato filmove koji su snimljeni u formatu AVCHD na ovom fotoaparatu neće biti moguće reprodukovati na sledećim uređajima.
  • Drugim uređajima koji su kompatibilni sa formatom AVCHD, ali koji ne podržavaju High Profile
  • Uređajima koji nisu kompatibilni sa formatom AVCHD

  Ovaj fotoaparat takođe koristi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile za snimanje u formatu MP4. Zato filmove koji su snimljeni u formatu MP4 na ovom fotoaparatu reprodukujte na uređajima koji podržavaju MPEG-4 AVC/H.264.

 • Diskove koji su snimljeni u HD kvalitetu (visoka rezolucija) moguće je reprodukovati samo na uređajima koji su kompatibilni sa formatom AVCHD.
  Na DVD plejerima ili rikorderima nije moguće reprodukovati diskove u HD kvalitetu jer nisu kompatibilni sa formatom AVCHD. DVD plejeri ili rikorderi takođe možda neće moći da izbace disk u HD kvalitetu koji je snimljen u formatu AVCHD.

O ekranu i objektivu

 • Ekran je proizveden tehnologijom izuzetno visoke preciznosti pa ima procenat funkcionalnih piksela od najmanje 99,99%. Međutim, na ekranu ponekad mogu stalno da se prikazuju sitne crne tačke i/ili sjajne tačke (bele, crvene, plave ili zelene boje). Te tačke su normalna pojava u postupku proizvodnje i ne utiču na slike ni na koji način.
 • Izlaganje ekrana ili objektiva direktnom sunčevom svetlu tokom dužeg perioda može da izazove kvar. Budite pažljivi kad ostavljate fotoaparat blizu prozora ili napolju.
 • Ne pritiskajte ekran. Ekran može da izbledi, a to može da izazove kvar.
 • Slike mogu da ostavljaju trag po ekranu na hladnom mestu. To nije kvar.
 • Ako se na ekranu nalaze kapljice vode ili neka druga tečnost, obrišite ga mekom krpom. Ako je ekran vlažan, može da dođe do promena ili oštećenja na površini ekrana. To može da dovede do kvara.
 • Osim toga, ekran prvo može da bude tamniji nego obično.
 • Ne izlažite objektiv udarcima ili sili.

Napomene o blicu

 • Ne prekrivajte blic prstima.
 • Ne nosite fotoaparat držeći ga za blic niti izlažite blic prekomernoj sili.
 • Ako u blic koji je izbačen dospe voda, prašina ili pesak, može doći do kvara.

Napomene o odbacivanju proizvoda ili njegovom ustupanju drugima

Kada odbacujete fotoaparat ili ga ustupate drugima, uverite se da ste izvršili sledeće operacije da biste zaštitili privatne informacije.
 • Obavite [Setting Reset] da biste sve postavke vratili na početne vrednosti.