Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Zaštićeni znakovi

 • Sledeći znakovi su zaštićeni znakovi ili znakovi kompanije Sony Corporation.
  , , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PhotoTV HD, InfoLITHIUM, PlayMemories Online, PlayMemories Online logo, PlayMemories Home, PlayMemories Home logo, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile logo

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps logotip

     Multi Interface Shoe, logo Multi Interface Shoe

 • Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi organizacije Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive i logotip AVCHD Progressive su zaštićeni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
 • Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
 • HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
 • Mac i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc.
 • iOS je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Cisco Systems Inc.
 • iPhone i iPad su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc, registrovani u SAD i drugim zemljama.
 • Logotip SDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
 • Android i Google Play su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
 • N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
 • DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštićeni znakovi organizacije Digital Living Network Alliance.
 • “ i „PlayStation“ su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Computer Entertainment Inc.

 • Dodajte više uživanja uz PlayStation 3 preuzimanjem aplikacije za PlayStation 3 iz prodavnice PlayStation Store (gde je dostupna).
 • Aplikacija za PlayStation 3 zahteva PlayStation Network nalog i preuzimanje aplikacije. Dostupno u područjima u kojima je dostupna prodavnica PlayStation Store.
 • Eye-Fi je zaštićeni znak kompanije Eye-Fi Inc.
 • Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® nisu u svim slučajevima označene u ovom priručniku.