Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Zum ne radi.

  • Funkcije zuma ne možete da koristite kada snimate u režimu Sweep Panorama.
  • U sledećim situacijama možete da koristite samo optički zum:
    • Kada koristite funkciju Smile Shutter.
    • Kada je [Quality] podešeno na [RAW] ili [RAW & JPEG].