Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Blic ne radi.

  • Podignite blic.
  • Blic ne možete da koristite u sledećim situacijama:
    • Kada ste izabrali [Anti Motion Blur], [Night Scene] ili [Hand-held Twilight] u okviru Scene Selection.
    • Kada snimate u režimu Sweep Panorama.
    • Kada snimate film.