Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Indikator vrednosti otvora blende i/ili brzine zatvarača i/ili merenja treperi.

  • Objekat koji snimate će biti suviše svetao ili taman ako koristite aktuelne vrednosti za otvor blende i/ili brzinu zatvarača. Ponovo prilagodite ove postavke.