Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slika i zvuk su isprekidani kada film gledate na računaru.

  • Film reprodukujete direktno sa memorijske kartice. Uvezite film na računar pomoću softvera „PlayMemories Home“ i reprodukujte ga.