Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slike koje ste izvezli sa računara ne možete da gledate na fotoaparatu.

  • Kopirajte slike koje se nalaze na računaru na memorijsku karticu koja je umetnuta u fotoaparat pomoću softvera „PlayMemories Home“ i pregledajte ih na fotoaparatu.