Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Odnos širine i visine (fotografije)

Podešavanje odnosa širine i visine fotografija.

  1. MENU (Camera Settings)[Aspect Ratio] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

3:2 (podrazumevana postavka):
Pogodno za standardno štampanje.
16:9:
Za gledanje na TV-u visoke rezolucije.