Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Kvalitet slike (fotografije)

Biranje formata kompresije fotografija.

  1. MENU (Camera Settings) → [Quality] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

RAW:
Format datoteke: RAW (Snimanje korišćenjem formata kompresije RAW.)
Na ovaj format datoteke se ne primenjuje digitalna obrada. Izaberite ovaj format ako želite da slike obrađujete na računaru za profesionalne svrhe.

  • Veličina slike je fiksirana na maksimalnu veličinu. Veličina slike se ne prikazuje na ekranu.

RAW & JPEG:
Format datoteke: RAW (Snimanje korišćenjem formata kompresije RAW.) + JPEG
Fotoaparat istovremeno snima RAW sliku i JPEG sliku. Ovo je korisno kada vam trebaju dve datoteke slike, JPEG za pregled i RAW za obradu.

Fine (podrazumevana postavka):
Format datoteke: JPEG
Slika se nakon snimanja kompresuje u format JPEG.

Standard:
Format datoteke: JPEG
Slika se nakon snimanja kompresuje u format JPEG. Budući da je stepen kompresije podešavanja [Standard] veći nego kod podešavanja [Fine], veličina datoteke sa podešavanjem [Standard] je manja nego kada koristite [Fine]. Moći ćete da snimite više datoteka na jednu memorijsku karticu, ali će kvalitet slike biti lošiji.

Napomena

  • Ako slike ne nameravate da obrađujete na računaru, preporučujemo vam da ih snimate u formatu JPEG.
  • U slike koje su snimljene u formatu RAW ne možete da dodajete DPOF oznake (redosled štampanja).