Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Vodič za postavke ekspozicije

Možete da podesite da se prikazuje vodič kada menjate ekspoziciju.

  1. MENU (Custom Settings)[Exposure Set. Guide] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Off:
Vodič se ne prikazuje.

On (podrazumevana postavka):
Vodič se prikazuje.