Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Auto HDR

Proširuje raspon (gradaciju) scene tako da razliku između svetlih i tamnih delova možete da snimite sa odgovarajućom svetlinom (HDR: Veliki dinamički opseg). Fotoaparat snima jednu sliku sa odgovarajućom ekspozicijom i preko nje još jednu sliku.

  1. MENU (Camera Settings) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
  2. Izaberite željeno podešavanje pritiskanjem leve/desne strane kontrolnog točkića.

Detalji o stavkama u meniju

Auto HDR: Exposure Diff. Auto (podrazumevana postavka):
Automatsko ispravljanje razlike u ekspoziciji.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EVAuto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Podešavanje razlike u ekspoziciji na osnovu kontrasta objekta. Izaberite optimalni nivo između 1.0 EV (slabo) i 6.0 EV (jako).
Na primer, ako vrednost ekspozicije podesite na 2.0 EV, biće snimljene tri slike sa sledećim nivoom ekspozicije: −1.0 EV, optimalna ekspozicija i +1.0 EV.

Napomena

  • Funkcija [Auto HDR] nije dostupna za RAW slike.
  • Kada je režim snimanja podešen na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama] ili [Scene Selection], nećete moći da izaberete [Auto HDR].
  • Kada je izabrano [Multi Frame NR], ne možete da izaberete [Auto HDR].
  • Nećete moći da napravite sledeći snimak dok proces snimanja ne bude završen.
  • Možda nećete dobiti željeni efekat u zavisnosti od razlika u osvetljenosti objekta i uslova u kojima snimate.
  • Kada koristite blic, ova funkcija daje slabe rezultate.
  • Kada je kontrast scene mali ili ako dođe do podrhtavanja fotoaparata ili zamućenja objekta, možda nećete dobiti dobre HDR slike. Ako fotoaparat detektuje problem, obavestiće vas tako što će na slici prikazati . Po potrebi ponovo obavite snimanje i vodite računa o kontrastu ili da ne dođe do zamućenosti objekta.