Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Snimanje osnovne bele boje u režimu [Custom Setup]

U sceni gde se okolno osvetljenje sastoji od više različitih izvora svetla, preporučujemo vam da koristite prilagođeno podešavanje ravnoteže bele boje radi pravilne reprodukcije beline.

  1. MENU (Camera Settings) → [White Balance] [Custom Setup].
  2. Držite fotoaparat tako da bela boja potpuno prekrije oblast automatskog fokusa na sredini ekrana, a zatim pritisnite na sredini kontrolnog točkića.
    Prikazaće se i registrovaće se kalibrisane vrednosti (temperatura boja i filter boja).

Napomena

  • Poruka [Custom WB Error] označava da je vrednost veća od očekivanog opsega, kada koristite blic da biste osvetlili objekat u kadru čije boje su previše svetle. Ako registrujete ovu vrednost, indikator će postati žut na ekranu sa informacijama o snimanju. I dalje ćete moći da snimate, ali vam preporučujemo da ponovo podesite ravnotežu bele boje radi dobijanja preciznije vrednosti.