Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Picture Effect

Možete da izaberete filter za željeni efekat radi kreiranja upečatljivijih fotografija sa umetničkom notom.

 1. MENU (Camera Settings) → [Picture Effect] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Off (podrazumevana postavka):
Isključivanje funkcije [Picture Effect].
Toy Camera:
Kreiranje slika sa zatamnjenim ivicama i smanjenom oštrinom.
Pop Color:
Kreiranje živopisnog izgleda naglašavanjem tonova boja.
Posterization:
Kreiranje apstraktnog izgleda sa jakim kontrastom i jakim naglašavanjem osnovnih boja ili u crno-beloj tehnici.
Retro Photo:
Kreiranje izgleda koji podseća na stare fotografije sa sepija tonovima i slabim kontrastom.
Soft High-key:
Kreiranje slike sa nekom od ponuđenih atmosfera: svetla, providna, eterična, nežna, meka.
Partial Color:
Kreiranje slike koja zadržava određenu boju dok su ostale boje konvertovane u crno-belo.
High Contrast Mono.:
Kreiranje crno-bele slike sa visokim kontrastom.
Soft Focus:
Kreiranje slike koja je ispunjena efektom mekog svetla.
HDR Painting:
Kreiranje fotografije koja izgleda kao slikarsko delo, sa naglašenim bojama i detaljima.
Rich-tone Mono.:
Kreiranje crno-bele slike sa bogatim gradacijama i detaljima.
Miniature:
Kreiranje slike sa živopisno naglašenim objektom pri čemu je pozadina značajno zamućena. Ovaj efekat često možete da vidite na slikama minijaturnih modela.
Watercolor:
Kreiranje slike zamazanih boja i sa efektima zamućenosti koja izgleda kao da je naslikana vodenim bojama.
Illustration:
Kreiranje slike koja podseća na ilustraciju naglašavanjem kontura.

Savet

 • Možete detaljno da podesite sledeće [Picture Effect] režime koristeći levu/desnu stranu kontrolnog točkića.
  • [Toy Camera]
  • [Posterization]
  • [Partial Color]
  • [Soft Focus]
  • [HDR Painting]
  • [Miniature]
  • [Illustration]

Napomena

 • Kada izaberete [Partial Color], slike možda neće zadržati izabranu boju, što zavisi od objekta ili uslova u kojima snimate.
 • Sledeće efekte ne možete da proverite na ekranu za snimanje jer fotoaparat obrađuje sliku nakon snimanja. Takođe nećete moći da snimite narednu sliku dok se ne završi obrada slike. Ove efekte ne možete da koristite tokom snimanja filmova.
  • [Soft Focus]
  • [HDR Painting]
  • [Rich-tone Mono.]
  • [Miniature]
  • [Watercolor]
  • [Illustration]
 • Kada koristite [HDR Painting] i [Rich-tone Mono.], zatvarač se aktivira tri puta za jedan snimak. Obratite pažnju na sledeće:
  • Ovu funkciju koristite za snimanje objekta koji se ne kreće ili koji ne emituje blještavo svetlo.
  • Ne menjajte kompoziciju pre snimanja.

  Kada je kontrast scene mali ili ako dođe do značajnog podrhtavanja fotoaparata ili zamućenosti objekta, možda nećete moći da dobijete dobre HDR slike. Ako fotoaparat detektuje takvu situaciju, obavestiće vas o tome tako što će na snimljenoj slici prikazati /. Ako je neophodno, promenite kompoziciju ili prilagodite postavke i pazite da ne dođe do zamućenosti slike, a zatim ponovo obavite snimanje.