Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Grid Line

Možete da izaberete da li će se na ekranu prikazivati mreža linija ili ne. Mreža linija je korisna za prilagođavanje kompozicije slike.

  1. MENU (Custom Settings) → [Grid Line] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Rule of 3rds Grid:
Postavite glavne objekte blizu jedne od linija koje dele sliku na trećine da biste postigli dobro balansiranu kompoziciju.

Square Grid:
Kvadratna mreža vam olakšava da proverite horizontalni nivo kompozicije. Ovo je korisno za određivanje kvaliteta kompozicije kada snimate pejzaže, prilikom snimanja izbliza ili snimanja dupliranih slika.

Diag. + Square Grid:
Postavite objekat na dijagonalnu liniju da biste izrazili ushićenost i snažna osećanja.

Off (podrazumevana postavka):
Mreža linija se ne prikazuje.