Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Audio signals

Izaberite da li želite da fotoaparat emituje zvučne signale kada ga koristite.

  1. MENU (Setup) → [Audio signals] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Fotoaparat emituje zvuk nakon potvrde fokusa ili kada radi tajmer odloženog okidanja.

Off:
Fotoaparat ne emituje zvuk.