Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Mode Dial Guide

Možete da uključite opis režima snimanja koji će se prikazivati prilikom okretanja točkića za izbor režima i menjanja podešavanja koja su dostupna za taj režim snimanja.

  1. MENU (Setup) → [Mode Dial Guide] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

On (podrazumevana postavka):
Prikazuje se Mode Dial Guide.

Off:
Ne prikazuje se Mode Dial Guide.