Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Pwr Save Start Time

Možete da podesite vremenski interval za automatsko aktiviranje režima za uštedu energije. Da biste se vratili u režim snimanja, pritisnite dugme za blendu do pola.

  1. MENU (Setup) → [Pwr Save Start Time] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

30 Min/5 Min/2 Min/1 Min (podrazumevana postavka)/10 Sec

Napomena

  • Isključite fotoaparat kada ga ne koristite dugo vremena.
  • Funkcija uštede energije se ne aktivira tokom prikaza slajdova, snimanja filmova ili kada je fotoaparat povezan sa računarom.