Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Identifikacija delova

Kada je objektiv uklonjen

 1. Okidač
 2. Dugme C1 (Custom 1)
 3. Senzor za daljinski upravljač
 4. Prekidač ON/OFF (napajanje)
 5. Lampica tajmera odloženog okidanja/AF osvetljivač
 6. Dugme za oslobađanje objektiva
 7. Mikrofon*
 8. Objektiv
 9. Bajonet
 10. Senzor slike**
 11. Kontakti objektiva**

*Ne prekrivajte ovaj deo tokom snimanja filma.

**Ne dodirujte direktno ovaj deo.

 1. Stopica za više interfejsa*
 2. Oznaka pozicije senzora slike
 3. Kopča za traku za nošenje na ramenu
 4. Wi-Fi senzor (ugrađen)
 5. Blic
  • Pritisnite dugme (Izbacivanje blica) da biste koristili blic. Blic se ne otvara automatski.
  • Kada ne koristite blic, vratite ga u telo fotoaparata.
 6. Točkić za izbor režima
 7. Pomoćni kontrolni točkić
 8. Lampica za punjenje
 9. Multi/Mikro USB priključak*
  • Podržava mikro USB kompatibilne uređaje.
 10. HDMI mikro priključak

*Za detaljne informacije o kompatibilnoj dodatnoj opremi za stopicu za više interfejsa i Multi/Mikro USB priključku, posetite Sony veb-sajt ili se obratite Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Takođe možete da koristite dodatnu opremu koja je kompatibilna sa stopicom za dodatnu opremu. Ne garantujemo rad dodatne opreme drugih proizvođača.

 1. Senzor oka
 2. Tražilo
 3. Štitnik okulara
  • Nije namontiran na fotoaparat u fabrici. Preporučujemo vam da pre korišćenja tražila stavite štitnik okulara.
   Stavljanje/uklanjanje štitnika okulara

   Poravnajte donju stranu štitnika okulara sa tražilom, a zatim ga namontirajte gurajući njegovu gornju stranu.
   Da biste uklonili štitnik okulara, uhvatite ga sa leve i desne strane i podignite ga.

  • Uklonite štitnik okulara kada montirate dodatni pribor (prodaje se zasebno) na stopicu za više interfejsa.
 4. LCD ekran
  • Možete da prilagodite ugao ekrana i snimate iz bilo kog položaja.

  • U zavisnosti od vrste stativa koji koristite, možda nećete moći da prilagodite ugao ekrana. U tom slučaju, otpustite šraf na stativu da biste prilagodili ugao LCD ekrana.
 5. Točkić za prilagođavanje dioptrije
  • Okrećite točkić za prilagođavanje dioptrije prema svom vidu dok prikaz u tražilu ne postane jasan.
   Ako imate poteškoća da okrenete točkić za prilagođavanje dioptrije, uklonite štitnik okulara, a zatim prilagodite točkić.

 6. Dugme (Izbacivanje blica)
 7. Dugme MENU
 8. U toku snimanja: Dugme AEL
  U toku pregleda: Uvećanje prikaza tokom reprodukcije
 9. Dugme MOVIE (Film)
 10. U toku snimanja: Dugme Fn (Funkcija)
  U toku pregleda: Dugme (Slanje na pametni telefon)
  • Ekran funkcije [Send to Smartphone] možete da prikažete pritiskom na dugme (Pošalji na pametni telefon).
 11. Kontrolni točkić
 12. Dugme C2 (Custom 2)/Dugme (Brisanje)
 13. Dugme (Reprodukcija)

 1. (N-oznaka)
  • Kada fotoaparat povezujete sa pametnim telefonom koji podržava funkciju NFC, dodirnite ovu oznaku.
  • NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične komunikacije kratkog dometa.
 2. Poklopac sklopa za povezivanje
  • Koristite ga kada koristite adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno). Umetnite sklop za povezivanje u odeljak za bateriju, a zatim provucite kabl kroz poklopac sklopa za povezivanje kao što je prikazano na slici.

  • Uverite se da kabl nije priklješten kada zatvarate poklopac.
 3. Navoj za stativ
  • Koristite stativ čiji šraf je kraći od 5,5 mm (7/32 inča). U suprotnom nećete moći da dobro učvrstite fotoaparat, a može doći i do njegovog oštećenja.
 4. Zvučnik
 5. Lampica pristupa
 6. Poklopac odeljka za bateriju/memorijsku karticu
 7. Otvor za umetanje memorijske kartice
 8. Otvor za umetanje baterije
 9. Ručica za izbacivanje baterije