Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Brzina AF pogona (film)

Kada koristite automatsko fokusiranje u režimu za filmove, možete menjati brzinu fokusiranja.

  1. MENU (Camera Settings) → [AF drive speed] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Fast:
Postavlja veliku brzinu AF pogona. Ovaj režim je prikladan za snimanje aktivnih scena, kao što su sportovi.
Normal (podrazumevana postavka):
Postavlja normalnu brzinu AF pogona.
Slow:
Postavlja nisku brzinu AF pogona. U ovom režimu, fokus se menja glatko kada se promeni objekat koji treba fokusirati. Ovaj režim je koristan za snimanje upečatljivih slika.