Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Podešavanje birača/točkića

Možete da promenite funkcije kontrolnog birača ili kontrolnog točkića.

  1. MENU (Custom Settings) → [Dial/Wheel Setup] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

SS F/no. (podrazumevana postavka):
Brzinu zatvarača možete da promenite korišćenjem kontrolnog točkića, a vrednost otvora blende korišćenjem kontrolnog birača.

F/no. SS:
Vrednost otvora blende možete da promenite korišćenjem kontrolnog točkića, a brzinu zatvarača korišćenjem kontrolnog birača.

Napomena

  • [Dial/Wheel Setup] je omogućeno kada je režim snimanja podešen na „M“.