Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Uvećanje prikaza tokom reprodukcije

Možete da uvećate slike tokom reprodukcije.

  1. Prikažite sliku koju želite da uvećate, a zatim pritisnite dugme .
    • Ako je slika prevelika, okrećite kontrolni točkić da biste prilagodili nivo zuma.
  2. Izaberite deo koji želite da uvećate pritiskanjem gornje/donje/desne/leve strane kontrolnog točkića.

Savet

  • Sliku tokom reprodukcije takođe možete da uvećate koristeći MENU.

Napomena

  • Funkciju za uvećanje prikaza tokom reprodukcije ne možete da koristite za filmove.