Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

PlayMemories Home

„PlayMemories Home“ vam omogućava sledeće:

  • Na računar možete da uvezete slike koje ste snimili fotoaparatom.
  • Slike koje ste uvezli na računar možete da reprodukujete.
  • Slike možete da delite koristeći „PlayMemories Online“.

Ako koristite Windows, možete da uradite i sledeće:

  • Slike na računaru možete da organizujete na kalendaru prema datumu snimanja.
  • Možete da menjate i ispravljate slike koristeći radnje kao što su isecanje i menjanje veličine slike.
  • Možete da kreirate Blu-ray disk, AVCHD disk ili DVD-Video disk od AVCHD filmova koje ste uvezli na računar.
  • Slike možete da otpremate na uslugu na mreži. (Potrebno je da imate internet vezu.)
  • Za ostale informacije, pogledajte pomoć za „PlayMemories Home“.
  • Da biste koristili „PlayMemories Online“ ili druge usluge na internetu, potrebna vam je Internet veza. „PlayMemories Online“ ili druge usluge na internetu možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.