Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Broj fotografija

Broj fotografija koje možete da snimite se razlikuje u zavisnosti od uslova snimanja i memorijske kartice koju koristite.

[Image Size]: [L: 24M]
Kada je [Aspect Ratio] podešeno na [3:2]*

Standard

2GB: 330 slika

4GB: 660 slika

8GB: 1340 slika

16GB: 2700 slika

32GB: 5400 slika

64GB: 10500 slika

Fine

2GB: 200 slika

4GB: 410 slika

8GB: 820 slika

16GB: 1650 slika

32GB: 3300 slika

64GB: 6600 slika

RAW & JPEG

2GB: 54 slika

4GB: 105 slika

8GB: 220 slika

16GB: 440 slika

32GB: 880 slika

64GB: 1750 slika

RAW

2GB: 74 slika

4GB: 145 slika

8GB: 300 slika

16GB: 600 slika

32GB: 1200 slika

64GB: 2400 slika

*Kada je [Aspect Ratio] podešeno na neku drugu vrednost, a ne na [3:2], možete da snimite više slika nego što je navedeno iznad. (Osim kada je [Quality] podešeno na [RAW].)

Napomena

  • Čak i kada je broj preostalih slika koje je moguće snimiti veći od 9999, indikator će pokazivati „9999“.
  • Kada na fotoaparatu reprodukujete sliku koja je snimljena na nekom drugom proizvodu, slika se možda neće prikazivati u stvarnoj veličini.