Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Vreme za snimanje filmova

U tabeli u nastavku su prikazana približna maksimalna vremena snimanja na memorijskoj kartici koja je formatirana na ovom fotoaparatu. Ovi brojevi se odnose na ukupno vreme za sve datoteke filmova na memorijskoj kartici. Vreme snimanja može da se razlikuje u zavisnosti od uslova snimanja i korišćene memorijske kartice.
(h (sati), m (minuti))

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)
50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)
50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)
25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)
25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h

64GB: 8 h

1440×1080 12M

2GB: 20 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 10 h

32GB: 20 h

64GB: 40 h

Neprekidno snimanje je moguće u trajanju od približno 29 minuta za svaki pojedinačni snimak (ograničeno specifikacijom proizvoda). Za filmove u veličini [MP4 12M], neprekidno snimanje je moguće u trajanju od približno 20 minuta (ograničeno na datoteku veličine 2 GB).

Napomena

  • Vreme snimanja filmova varira zato što je fotoaparat opremljen tehnologijom VBR (Variable Bit Rate – promenljiva brzina protoka bitova), koja automatski prilagođava kvalitet slike u zavisnosti od scene koja se snima.
    Kada snimate objekat koji se brzo kreće, slika je čistija, ali vreme snimanja se skraćuje jer je potrebno više memorije za snimanje.
    Vreme snimanja takođe varira u zavisnosti od uslova snimanja, objekata ili podešavanja kvaliteta/veličine slike.