Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slika je beličasta (odbljesak)./Na slici se pojavljuje zamućeno svetlo (dupla slika).

  • Kada usmerite objektiv u pravcu jakog izvora svetla, jaka svetlost ulazi u objektiv u slika može da bude beličasta (odsjaj) ili na slici može da se pojavi previše svetla („duhovi“ na slici), ali to nije kvar.
    Kada koristite zum objektiv, montirajte senilo za objektiv.
    Takođe, postavite kompoziciju tako da slike snimate izbegavajući pojavu pozadinskog svetla.