Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Prilagođavanje tražila (prilagođavanje dioptrije)

Okrećite točkić za prilagođavanje dioptrije prema svom vidu dok prikaz u tražilu ne postane jasan. Ako imate poteškoća da okrenete točkić za prilagođavanje dioptrije, uklonite štitnik okulara, a zatim prilagodite točkić.

  1. Okrećite točkić za prilagođavanje dioptrije.