Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni

Kada unutar oblasti automatskog fokusa postoje tačke automatskog fokusa sa detekcijom faza u fokusnoj ravni, fotoaparat koristi kombinovano automatsko fokusiranje preko automatskog fokusa sa detekcijom faza u fokusnoj ravni i kontrastnog automatskog fokusa.

Napomena

  • Kada je vrednost otvora blende postavljena na F13 ili više, ne možete koristiti automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni. Dostupan je samo kontrastni automatski fokus.
  • Automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni je dostupan samo kada je namontiran odgovarajući objektiv. Ako koristite objektiv koji ne podržava automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni, ne možete koristiti opcije [Automatic AF], [AF Track Duration] ili [AF drive speed].
    Takođe, čak i ako koristite ranije kupljeni odgovarajući objektiv, automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni možda neće funkcionisati osim ako ne ažurirate objektiv. Detaljne informacije o odgovarajućim objektivima možete da vidite na stranici za podršku.
    http://www.sony.co.jp/DSLR/support/
  • Kada montirate objektiv sa A-bajonetom (prodaje se zasebno) pomoću adaptera za montiranje objektiva (prodaje se zasebno), ne možete koristiti automatski fokus sa detekcijom faza u fokusnoj ravni na ovom fotoaparatu.