Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Funkcija dugmeta Custom

Kada dodelite funkciju dugmetu Custom, za aktiviranje te funkcije dovoljno je da pritisnete dugme Custom kada se prikazuje ekran sa informacijama o snimanju.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings][Custom Button] → željena postavka.

Funkcije koje je moguće dodeliti se prikazuju na ekranu za izbor stavki podešavanja.