Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

High ISO NR (fotografije)

Kada snimate sa visokom ISO osetljivošću, fotoaparat smanjuje šum koji je vidljiviji kada je osetljivost visoka. Dok je smanjivanje šuma u toku, na ekranu će se prikazivati poruka. Nećete moći da snimite narednu sliku dok poruka ne nestane.

  1. MENU (Camera Settings) [High ISO NR] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Normal (podrazumevana postavka):
Smanjivanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti se primenjuje u standardnoj meri.
Low:
Smanjivanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti se primenjuje umereno. Izaberite ovo podešavanje ako vam je prioritet brzina snimanja slike.
Off:
Smanjivanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti se ne aktivira.