Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Memorijska kartica

Memorijska kartica

Oznake za vrstu kartice u Vodiču za pomoć

Memory Stick PRO Duo mediji
(Memory Stick XC-HG Duo mediji/Memory Stick PRO Duo mediji/Memory Stick PRO-HG Duo mediji)

SD kartica
(SD memorijska kartica/SDHC memorijska kartica/SDXC memorijska kartica)

 • Memory Stick PRO Duo mediji i SD kartice do 64 GB su testirani i dokazano funkcionišu na ovom fotoaparatu.
 • Za snimanje filmova vam preporučujemo sledeće memorijske kartice:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo mediji (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo mediji (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo mediji)
  • Class 4 SD kartica ili brža
 • SD kartice takođe podržavaju standard UHS-I.

Napomena

 • Kada memorijsku karticu prvi put koristite sa ovim fotoaparatom, preporučujemo vam da je pre snimanja formatirate u fotoaparatu radi stabilnog rada.
  Imajte u vidu to da se formatiranjem trajno brišu svi podaci na memorijskoj kartici i te podatke nije moguće povratiti. Sačuvajte vredne podatke na računaru.
 • Ako više puta snimate i brišete slike u dužem vremenskom periodu, može da dođe do fragmentacije podataka u datoteci na memorijskoj kartici i snimanje filma može da bude prekinuto. Ako se to desi, sačuvajte slike na računaru ili nekom drugom uređaju za skladištenje, a zatim izvršite [Format].
 • Ne garantujemo da će memorijska kartica koja je formatirana na računaru raditi na ovom fotoaparatu.
 • Brzine čitanja/upisivanja podataka se razlikuju u zavisnosti od memorijske kartice i opreme koju koristite.
 • Preporučujemo vam da pravite rezervnu kopiju važnih podataka na čvrstom disku računara.
 • Ne stavljajte nalepnice na memorijsku karticu ili na adapter za memorijsku karticu.
 • Ne dodirujte kontakte na memorijskoj kartici rukama ili metalnim predmetima.
 • Ne udarajte niti savijajte memorijsku karticu i pazite da je ne ispustite.
 • Nemojte da rasklapate ili modifikujete memorijsku karticu.
 • Ne izlažite memorijsku karticu vodi.
 • Čuvajte memorijsku karticu van domašaja male dece. Deca mogu slučajno da je progutaju.
 • Memorijska kartica može da bude vrela neposredno nakon dugog korišćenja. Budite pažljivi kada je vadite iz fotoaparata.
 • Ne umećite memorijsku karticu koja ne može da stane u otvor za memorijsku karticu. To može da dovede do kvara.
 • Ne koristite niti skladištite memorijsku karticu u sledećim uslovima:
  • Na mestima sa visokom temperaturom poput automobila koji je parkiran na suncu
  • Na mestima koja su izložena direktnom sunčevom svetlu
  • Na vlažnim mestima ili mestima na kojima su prisutne korozivne supstance
 • Slike koje su snimljene na Memory Stick XC-HG Duo medijima i SDXC memorijskoj kartici nije moguće uvesti i reprodukovati na računaru ili AV uređajima koji nisu kompatibilni sa sistemom datoteka exFAT kada je fotoaparat povezan pomoću mikro USB kabla. Uverite se da je uređaj kompatibilan sa sistemom datoteka exFAT pre nego što ga povežete sa fotoaparatom. Ako fotoaparat povežete sa nekompatibilnim uređajem, od vas će se tražiti da formatirate karticu. Nikada ne formatirajte karticu na osnovu tog zahteva jer biste u tom slučaju mogli da izbrišete sve podatke sa kartice. (exFAT je sistem datoteka koji se koristi na Memory Stick XC-HG Duo medijima i SDXC memorijskim karticama.)

Memory Stick mediji

U ovom fotoaparatu možete da koristite sledeće vrste Memory Stick medija. Međutim, ne možemo da garantujemo ispravan rad svih funkcija Memory Stick medija.

 • Memory Stick PRO Duo mediji: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo mediji: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo mediji: *1*2

*1Ovaj Memory Stick medijum je opremljen funkcijom MagicGate. MagicGate je tehnologija za zaštitu autorskih prava koja koristi šifrovanje. Snimanje/reprodukciju podataka koji zahtevaju MagicGate funkcije nije moguće obaviti na ovom fotoaparatu.

*2Podržan je prenos podataka velikom brzinom pomoću paralelnog interfejsa.

*3Prilikom snimanja filmova, možete da koristite samo medijum sa oznakom Mark2.

Napomene o korišćenju Memory Stick Micro medija (prodaju se zasebno)

 • Ovaj proizvod je kompatibilan sa Memory Stick Micro medijima (M2). M2 je skraćenica za Memory Stick Micro medije.
 • Da biste Memory Stick Micro medijum mogli da koristite u ovom fotoaparatu, umetnite Memory Stick Micro medijum u M2 adapter veličine Duo adaptera. Ako u fotoaparat umetnete Memory Stick Micro medijum bez M2 adaptera veličine Duo adaptera, možda nećete moći da izvadite karticu iz fotoaparata.
 • Čuvajte Memory Stick Micro medijum van domašaja male dece. Deca mogu slučajno da ga progutaju.