Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Adapter za montiranje objektiva LA-EA2

Ako koristite adapter za montiranje objektiva LA-EA2 (prodaje se zasebno), dostupne su sledeće funkcije.

Autofocus:
Dostupno

Sistem za automatsko fokusiranje:
Automatski fokus sa detekcijom faza, koji se kontroliše namenskim AF senzorom unutar adaptera za montiranje objektiva.

Biranje automatskog/ručnog fokusiranja:
SAM objektiv:
Može se promeniti pomoću prekidača na objektivu.
SSM objektiv:
Može se promeniti pomoću prekidača na objektivu. Kada je prekidač na objektivu u poziciji AF, način fokusiranja možete da promenite u meniju.
Ostali objektivi:
Može se promeniti u meniju.

Focus Mode:
Dostupni su sledeći režimi (Single-shot AF/Continuous AF)

Dostupna oblast fokusiranja

Wide:
Fotoaparat automatski bira jednu od 15 oblasti za fokusiranje.

Center:
Fotoaparat koristi samo oblast za fokusiranje koja se nalazi u centru.

Flexible Spot:
Možete da izaberete jednu od 15 oblasti za fokusiranje pomoću kontrolnog točkića.